KẾT NỐI CUNG - CẦU NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

December 19, 2020, ICISE, Quy Nhon, Vietnam


International Centre for Interdisciplinary Science and Education
07 Science Avenue, Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam
+84 2563 646 609    +84 2563 54 007    contact@icisequynhon.com